Klauzula informacyjna dla pacjenta

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Pobierz: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH MEDYCZNYCH

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cervi 14 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 757 551 093 oraz adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane będą przetwarzane w celu 

  • prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  
  • podanie danych jest dobrowolne,  jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
  • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych  w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest :

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. c i d  oraz art. 9 ust. 2 lit c) i h) RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK DŁUGO BĘDZIEMY POSŁUGIWAĆ SIĘ DANYMI?

  1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  2. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  3. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  4. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  5. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -   przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  6. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2-go roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "AGAT"

ul. Cervi 14
58-560 Jelenia Góra

tel.: +48 (75) 755 20 64

fax: +48 (75) 755 10 93

Rezerwacje/Marketing:                     wew. 1
Sprawy związane z turnusami NFZ: wew. 2

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapisania się w naszym Newsletterze. Dzięki temu na bieżąco będziemy informować Państwa o nowościach i promocjach.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera, a w nim informacji handlowych od SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA "Agat". Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Administratorem danych jest SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "Agat" z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Polityka Prywatności
© 2018 Sanatorium Agat. All Rights Reserved.
Używamy plików cookie do ulepszania i personalizacji Twojego przeglądania. Korzystając z witryny akceptujesz pliki cookie i politykę prywatności.